Colop Q43 stimpill
Colop Q43
Stærð: 42mm x 42mm
9.920 kr 9920.0
8.000 kr án vsk ISK
Colop Q30 stimpill
Colop Q30
Stærð: 30mm x 30mm
8.680 kr 8680.0
7.000 kr án vsk ISK
Colop 2100
Colop Classic 2100
Stærð: 41mm x 24mm
Línufjöldi: 6
Notar blekpúða E/2100
11.128 kr 11128.0
8.974 kr án vsk ISK
Colop P40 stimpill
Printer 40 Stærð: 59mm x 23mm
Línufjöldi: 6
Notar blekpúða E/40
8.184 kr 8184.0
6.600 kr án vsk ISK
Colop P10 stimpill
Printer 10 Stærð:10mm x 27mm
Línufjöldi: 2
Notar blekpúða E/10
5.828 kr 5828.0
4.700 kr án vsk ISK
Colop P30 stimpill
Printer 30 Stærð: 18mm x 47mm
Línufjöldi: 5
Notar blekpúða E/30
7.192 kr 7192.0
5.800 kr án vsk ISK